จากสถานการณ์ การระบาดของโรค COVID -19 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีความห่วงใยและต้องการช่วยเหลือศิษย์เก่า ที่มีความเดือดร้อนหรือประสบปัญหาในเหตุการณ์ดังกล่าว

จากสถานการณ์ การระบาดของโรค COVID -19 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
มีความห่วงใยและต้องการช่วยเหลือศิษย์เก่า ที่มีความเดือดร้อนหรือประสบปัญหาในเหตุการณ์ดังกล่าว

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลเกื้อการุณย์
จึงขอแจ้งให้พี่น้องศิษย์เก่า ที่ต้องการความช่วยเหลือ จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 สามารถติดต่อประสาน
มาได้ที่คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
ผ่านทาง
Website kcn.ac.th. ศิษย์เก่า หรือ
เพจ Fb : คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
E-mail:amornrat@nmu.ac.th
ID Line : amornrat07

replicas relojes