นายกสมาคมฯเป็นผู้แทนคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลเกื้อการุณย์(วชิระ) ร่วมงานในวันสถาปนาคณะฯปีที่67และมอบเงินจำนวน10,000บาทเพื่อใช้ในกิจการของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ในวันที่20พฤษภาคม 2564

replicas relojes