สมาคมศิษย์เก่าเกื้อการุณย์(วชิระ) ร่วมกับชมรมอดีตข้าราชการวชิระพยาบาลทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ในวันที่11ธันวาคม2563

 

replicas relojes