สถิติการเข้าชม
วันนี้ 52
เดือนนี้ 133
ปีนี้ 44,628
ทั้งหมด 1,429,415
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

ปณิธาน (Determination)


มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ คู่คุณธรรม

Strive for produce nursing graduates with the knowledge and morality