สถิติการเข้าชม
วันนี้ 13
เดือนนี้ 745
ปีนี้ 7,634
ทั้งหมด 1,438,557
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

ปณิธาน (Determination)


มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ คู่คุณธรรม

Strive for produce nursing graduates with the knowledge and morality