สถิติการเข้าชม
วันนี้ 40
เดือนนี้ 3,187
ปีนี้ 14,397
ทั้งหมด 1,445,320
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

ปณิธาน (Determination)


มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ คู่คุณธรรม

Strive for produce nursing graduates with the knowledge and morality