สถิติการเข้าชม
วันนี้ 3
เดือนนี้ 69
ปีนี้ 69
ทั้งหมด 1,447,644
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


จำนวนทั้งหมด 58 โครงการ
  ชื่อโครงการ หน่วยงาน วันที่จัด งบประมาณที่ใช้
1 โครงการ 84 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน ฝ่ายกิจการ 02 ธ.ค. 57 -
02 ธ.ค. 57
ภายใน » 0
ภายนอก » 0
2 โครงการวันลอยกระทง คืนเพ็ญเดือน 12 สารภีพี่น้องร่วมลอยกระทง ฝ่ายกิจการ 17 พ.ย. 57 -
17 พ.ย. 57
ภายใน » 0
ภายนอก » 0
3 โครงการรับหมวก ไหว้ครู เดินเทียน ฝ่ายกิจการ 21 ส.ค. 57 -
21 ส.ค. 57
ภายใน » 30,000
ภายนอก » 0
4 โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาจริยธรรม ฝ่ายกิจการ 16 ส.ค. 57 -
26 ส.ค. 57
ภายใน » 356,850
ภายนอก » 0
5 โครงการ เกื้อการุณย์ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชินี ฝ่ายกิจการ 05 ส.ค. 57 -
05 ส.ค. 57
ภายใน » 0
ภายนอก » 0
6 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย (สมเด็จพระเทพฯ เปิดอาคาร 6 ชั้น) ผู้บริหาร 20 พ.ค. 57 -
23 พ.ค. 57
ภายใน » 0
ภายนอก » 2,000,000
7 โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ PUBLIC HEALTH 12 พ.ค. 57 -
12 พ.ย. 57
ภายใน » 0
ภายนอก » 5,000
8 โครงการวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ฝ่ายกิจการ 11 เม.ย. 57 -
11 เม.ย. 57
ภายใน » 0
ภายนอก » 10,000
9 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย (สมเด็จพระเทพฯเปิดอาคาร 6ชั้น) ฝ่ายกิจการ 20 พ.ค. 57 -
23 พ.ค. 57
ภายใน » 536,000
ภายนอก » 20,000
10 โครงการ 84 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน ฝ่ายกิจการ 02 ธ.ค. 56 -
02 ธ.ค. 56
ภายใน » 0
ภายนอก » 0
11 โครงการรำลึกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ฝ่ายกิจการ 25 พ.ย. 56 -
25 พ.ย. 56
ภายใน » 0
ภายนอก » 500
12 โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ PUBLIC HEALTH 16 พ.ย. 56 -
16 พ.ย. 56
ภายใน » 3,000
ภายนอก » 0
13 โครงการ เกื้อการุณย์ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชินี ฝ่ายกิจการ 05 ส.ค. 56 -
05 ส.ค. 56
ภายใน » 0
ภายนอก » 0
14 โครงการอาสาฬหบูชา –เข้าพรรษา ฝ่ายกิจการ 16 ก.ค. 56 -
16 ก.ค. 56
ภายใน » 0
ภายนอก » 2,000
15 โครงการรับหมวก ไหว้ครู เดินเทียน ฝ่ายกิจการ 20 มิ.ย. 56 -
20 มิ.ย. 56
ภายใน » 0
ภายนอก » 0
16 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และพัฒนาจริยธรรม ฝ่ายกิจการ 30 พ.ค. 56 -
30 พ.ค. 56
ภายใน » 370,500
ภายนอก » 0
17 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย ฝ่ายกิจการ 20 พ.ค. 56 -
20 พ.ค. 56
ภายใน » 0
ภายนอก » 2,000
18 โครงการวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ฝ่ายกิจการ 11 เม.ย. 56 -
11 เม.ย. 56
ภายใน » 5,000
ภายนอก » 0
19 โครงการปัจฉิมนิเทศภายนอก สำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปี 4 ฝ่ายกิจการ 19 ม.ค. 56 -
19 ม.ค. 56
ภายใน » 450,000
ภายนอก » 0
20 โครงการรำลึกพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ฝ่ายกิจการ 25 พ.ย. 55 -
25 พ.ย. 55
ภายใน » 0
ภายนอก » 500
21 โครงการอาสาฬหบูชา – เข้าพรรษา ฝ่ายกิจการ 30 ก.ค. 55 -
30 ก.ค. 55
ภายใน » 0
ภายนอก » 3,000
22 โครงการอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา ฝ่ายกิจการ 11 ก.ค. 57 -
11 ก.ค. 57
ภายใน » 0
ภายนอก » 4,500
23 กิจกรรมวันปีใหม่ 2557 ฝ่ายกิจการ 06 ม.ค. 57 -
06 ม.ค. 57
ภายใน » 0
ภายนอก » 10,000
24 งานกีฬาสถาบันพยาบาล ครั้งที่ 30 ฝ่ายกิจการ 09 ธ.ค. 55 -
15 ธ.ค. 55
ภายใน » 500,000
ภายนอก » 0
25 โครงการ 84 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน ฝ่ายกิจการ 03 ธ.ค. 55 -
03 ธ.ค. 55
ภายใน » 0
ภายนอก » 0
26 โครงการ เกื้อการุณย์ร่วมใจภักดิ์ 82 พรรษา สดุดีมหาราชา ฝ่ายกิจการ 03 ธ.ค. 55 -
03 ธ.ค. 55
ภายใน » 0
ภายนอก » 0
27 โครงการเกื้อการุณย์ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชินี ฝ่ายกิจการ 06 ส.ค. 55 -
06 ส.ค. 55
ภายใน » 0
ภายนอก » 0
28 โครงการรับหมวกไหว้ครู เดินเทียน ฝ่ายกิจการ 21 มิ.ย. 55 -
21 มิ.ย. 55
ภายใน » 0
ภายนอก » 0
29 โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาจริยธรรม ฝ่ายกิจการ 28 พ.ค. 55 -
16 มิ.ย. 55
ภายใน » 350,000
ภายนอก » 0
30 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย ฝ่ายกิจการ 20 พ.ค. 55 -
20 พ.ค. 55
ภายใน » 0
ภายนอก » 20,000
31 โครงการวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ฝ่ายกิจการ 10 เม.ย. 55 -
10 เม.ย. 55
ภายใน » 0
ภายนอก » 0
32 โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ PUBLIC HEALTH 21 ต.ค. 54 -
21 ต.ค. 54
ภายใน » 0
ภายนอก » 5,000
33 โครงการวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ฝ่ายกิจการ 11 เม.ย. 54 -
11 เม.ย. 54
ภายใน » 2,000
ภายนอก » 0
34 โครงการร่วมใจภักดิ์รักพ่อหลวง ร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน ฝ่ายกิจการ 05 ธ.ค. 54 -
05 ธ.ค. 54
ภายใน » 0
ภายนอก » 0
35 โครงการกระทงสรรค์สร้าง นพมาศงดงาม ฝ่ายกิจการ 28 พ.ย. 54 -
28 พ.ย. 54
ภายใน » 3,000
ภายนอก » 0
36 โครงการรำลึกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ฝ่ายกิจการ 25 พ.ย. 54 -
25 พ.ย. 54
ภายใน » 0
ภายนอก » 500
37 โครงการ เกื้อการุณย์ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชินี ฝ่ายกิจการ 11 ส.ค. 54 -
11 ส.ค. 54
ภายใน » 0
ภายนอก » 0
38 โครงการอาสาฬหบูชา –เข้าพรรษา ฝ่ายกิจการ 16 ก.ค. 54 -
16 ก.ค. 54
ภายใน » 3,000
ภายนอก » 0
39 โครงการรับหมวก ไหว้ครู เดินเทียน ฝ่ายกิจการ 14 มิ.ย. 54 -
14 มิ.ย. 54
ภายใน » 0
ภายนอก » 0
40 โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาจริยธรรม ฝ่ายกิจการ 31 พ.ค. 54 -
15 มิ.ย. 54
ภายใน » 219,920
ภายนอก » 0
41 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย ฝ่ายกิจการ 20 พ.ค. 54 -
20 พ.ค. 54
ภายใน » 0
ภายนอก » 20,000
42 โครงการร้อยดวงใจเทิดไท้องค์ราชัน ฝ่ายกิจการ 03 ธ.ค. 53 -
03 ธ.ค. 53
ภายใน » 0
ภายนอก » 3,000
43 โครงการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ฝ่ายกิจการ 25 พ.ย. 53 -
25 พ.ย. 53
ภายใน » 0
ภายนอก » 500
44 โครงการ วันมหิดล ฝ่ายกิจการ 24 ก.ย. 55 -
24 ก.ย. 55
ภายใน » 0
ภายนอก » 500
45 โครงการลอยกระทงส่งดวงใจสู่เจ้าพระยา ฝ่ายกิจการ 17 พ.ย. 53 -
17 พ.ย. 53
ภายใน » 0
ภายนอก » 15,000
46 โครงการร้อยดวงใจ เทิดไท้พระคุณแม่ ฝ่ายกิจการ 10 ส.ค. 53 -
10 ส.ค. 53
ภายใน » 0
ภายนอก » 3,000
47 โครงการอาสาฬหบูชา –เข้าพรรษา ร่วมใจกายปฏิบัติธรรม ฝ่ายกิจการ 17 ก.ค. 53 -
17 ก.ค. 53
ภายใน » 0
ภายนอก » 7,351
48 โครงการสู่อ้อมกอด สายใยสารภี ฝ่ายกิจการ 20 พ.ค. 53 -
20 พ.ค. 53
ภายใน » 50,000
ภายนอก » 0
49 โครงการตั้งสัจจะ มาฆะสืบสานพุทธธรรม ฝ่ายกิจการ 03 มี.ค. 53 -
03 มี.ค. 53
ภายใน » 0
ภายนอก » 0
50 โครงการรื่นเริงวันสงกรานต์ ฝ่ายกิจการ 11 เม.ย. 52 -
11 เม.ย. 52
ภายใน » 0
ภายนอก » 3,000
51 โครงการมาฆะบูชามุ่งหน้าทำดี ฝ่ายกิจการ 06 มี.ค. 52 -
06 มี.ค. 52
ภายใน » 0
ภายนอก » 300
52 โครงการร้อยดวงใจเทิกไท้องค์ราชัน ฝ่ายกิจการ 01 ธ.ค. 52 -
01 ธ.ค. 52
ภายใน » 0
ภายนอก » 3,000
53 โครงการลอยกระทงตามประทีป ฝ่ายกิจการ 14 พ.ย. 52 -
14 พ.ย. 52
ภายใน » 3,000
ภายนอก » 0
54 โครงการร้อยดวงใจ เทิดไท้พระคุณแม่ ฝ่ายกิจการ 09 ส.ค. 52 -
09 ส.ค. 52
ภายใน » 3,000
ภายนอก » 0
55 โครงการเข้าพรรษา-อาสาฬหบูชา จิตใจเบิกบาน ฝ่ายกิจการ 16 ก.ค. 52 -
16 ก.ค. 52
ภายใน » 0
ภายนอก » 2,067
56 โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาจริยธรรม ฝ่ายกิจการ 15 มิ.ย. 52 -
17 มิ.ย. 52
ภายใน » 192,250
ภายนอก » 0
57 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย ฝ่ายกิจการ 20 พ.ค. 52 -
20 พ.ค. 52
ภายใน » 0
ภายนอก » 16,950
58 โครงการปัจฉิมนิเทศอบรมธรรม ฝ่ายกิจการ 21 ก.พ. 52 -
23 ก.พ. 52
ภายใน » 264,683
ภายนอก » 0