ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไป สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
วันที่ประกาศ » 28 กันยายน 2558

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีทั่วไป สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ไฟล์แนบ »  20150928-100335.pdf