ประกาศเชิญชวนประมูลซื้อระบบปรับอากาศอาคาร 6ชั้น คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ  
วันที่ประกาศ » 19 ตุลาคม 2558

ประกาศเชิญชวนประมูลซื้อระบบปรับอากาศอาคาร 6ชั้น คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 16,404,000 บาท โดยวิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจซื้อแบบได้ที่ งานพัสดุสำนักงานคณบดี ชั้น 4 อาคารการุณยสภา เลขที่ 131/5 ถนน ขาว แขวงวชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2241 6500 ต่อ 8411 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2558

TOR

ประกาศ

ไฟล์แนบ »