ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา ทดลองใช้ฐานข้อมูลทางการพยาบาล EBSCO
วันที่ประกาศ » 27 ตุลาคม 2558

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา ทดลองใช้ฐานข้อมูลทางการพยาบาล EBSCO (CINAHL Complete) เปิดให้ทดลองใช้ถึงวันที่ 30 ธ.ค.2558

ฐานข้อมูลเปิดให้ทดลองใช้ประกอบด้วย

1. CINAHL Complete

- ฐานข้อมูลวารสารด้านการพยาบาลและสหเวชศาสตร์ มีวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,400 ชื่อเรื่อง

2. eBooks Nursing Collection

- ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากกว่า 300 เล่ม

3. Nursing Reference Center Plus

- ฐานข้อมูลคู่มือปฎิบัติด้านการพยาบาล

 

เข้าถึงได้จากลิงค์ http://search.ebscohost.com/

ไฟล์แนบ »  วิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูล EBSCO.pdf