โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง(ประเทศไทย) และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีจะจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่องการรังสรรค์วัมนธรรมความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล (Creating a Culture of Excellence in Nursing Care) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2558 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
วันที่ประกาศ » 28 ตุลาคม 2558

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง(ประเทศไทย) และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีจะจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่องการรังสรรค์วัมนธรรมความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล (Creating a Culture of Excellence in Nursing Care) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2558 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ไฟล์แนบ »  20151028.pdf