ชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำแห่งประเทศไทย (Infusion Nurses Network of Thailand) จะจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง "Infusion Nursing Care : Time to Celebrate" ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนแวนชั่น กรุงเทพมหานคร
วันที่ประกาศ » 13 พฤศจิกายน 2558

ชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำแห่งประเทศไทย (Infusion Nurses Network of Thailand) จะจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง "Infusion Nursing Care : Time to Celebrate" ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนแวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ไฟล์แนบ »  20151113-104119.pdf