โครงการอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) สำหรับองค์กร" หน่วยงานพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2559
วันที่ประกาศ » 02 ธันวาคม 2558

โครงการอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) สำหรับองค์กร" หน่วยงานพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 101-2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (SiMR) ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยยาบาล

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.si.mahidol.ac.th/r2r

หรือ กรอกรายละเอียดใบสมัครที่แนบมาด้วยนี้ ส่งทางโทรสาร 02-418-3296 หรือ

email : r2r.siriraj@gmail.com ภายในวันที่ 29 มกราคม 2559 (รับจำนวนจำกัด)

สอบถามราลละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจุฑารัตน์  ขจีฟ้า โทร.02-419-2661-5

 

ไฟล์แนบ »  20151202-101933.pdf