ประกาศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2559
วันที่ประกาศ » 01 มีนาคม 2559

ประกาศ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่ตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีทั่วไป สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานคณบดี ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เลขที่ 131/5 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 0 2241 6500 ต่อ 8414 ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดการรับสมัคร

ไฟล์แนบ »