มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดทำวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานและเป็นสื่อกลางและเปลี่ยนความรู้ผลงานทางวิชาการ
วันที่ประกาศ » 03 มีนาคม 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดทำวารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานและเป็นสื่อกลางและเปลี่ยนความรู้ผลงานทางวิชาการ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ไฟล์แนบ »  20160303-105101.pdf