สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และ Asia-Pacific Conference on Public Health Committee กำหนดจัดการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ 6 Asia-Pacific Conference on Public Health and 1 ASEAN Health Promotion Conference ในหัวข้อ "Public Health Approaches toward Sustainable Development" วันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
วันที่ประกาศ » 24 มีนาคม 2559

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และ Asia-Pacific Conference on Public Health Committee กำหนดจัดการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ 6 Asia-Pacific Conference on Public Health and 1 ASEAN Health Promotion Conference ในหัวข้อ "Public Health Approaches toward Sustainable Development" วันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.6apcph.com

ไฟล์แนบ »