เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015
วันที่ประกาศ » 16 มกราคม 2558

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ได้กำหนดกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 ขึ้นระหว่าง "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Symposium 2015)" ในระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ืและยกระดับผลงานวิจัยให้มาตรฐาน
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ http://www.researchexpo.nrct.go.th
(Click ที่ Link : Thailand Research Symposium)

ไฟล์แนบ »