ประกาศ เชิญชวนประกวดราคา
วันที่ประกาศ » 05 เมษายน 2559

ประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมารับปรุงระบบท่อน้ำดี น้ำเสีย และลอยต่อผนัง (Precast) อาคารการุณยสภา จำนวน 1 งาน วงเงิน 23,268,400.00 บาท กำหนดขายแบบราคาชุดละ 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 5 - 12 เมษายน 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 4 อาคารการุณยสภา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  โทร. 02 241 6500 ต่อ 8411กำหนดยื่นเอกสารการประมูลในวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้งต้น ในวันที่ 29 เมษายน 2559 

ประกาศ

ไฟล์แนบ »