คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วันที่ประกาศ » 07 เมษายน 2559

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ไฟล์แนบ »