ประกาศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 8 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 
วันที่ประกาศ » 19 เมษายน 2559

ประกาศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 8 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ »