ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล 
วันที่ประกาศ » 02 พฤษภาคม 2559

                   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้มีประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพยาบาลชำนาญการพิเศษ ตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ »  20160502.pdf