คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดตั้งสถานีโทรทัศน์รามาแชนแนลเพื่อผลิตรายการที่ให้สาระความรู้ด้านสุขภาพ
วันที่ประกาศ » 06 กรกฎาคม 2559

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดตั้งสถานีโทรทัศน์รามาแชนแนลเพื่อผลิตรายการที่ให้สาระความรู้ด้านสุขภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี ออกอากาศทางช่อง ทรูวิชั่น 42

ไฟล์แนบ »  20160706-085104.pdf