ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
วันที่ประกาศ » 01 สิงหาคม 2559

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ »