ประกาศ สำนักอนามัยดำเนินโครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2559 ซึ่งตามโครงการดังกล่าวได้จัดทำเอกสารประกอบการนำเสนอผลงาน โดยเป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกระบวนการ ที่สำนักอนามัยได้นำเสนอ พร้อมงานวิชาการอื่นๆ  
วันที่ประกาศ » 05 สิงหาคม 2559

ประกาศ สำนักอนามัยดำเนินโครงการนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2559 ซึ่งตามโครงการดังกล่าวได้จัดทำเอกสารประกอบการนำเสนอผลงาน โดยเป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกระบวนการ ที่สำนักอนามัยได้นำเสนอ พร้อมงานวิชาการอื่นๆ ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ห้องสมุดของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ »