ประกาศ คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จัดงานพิธีมุทิตาจิต สานสัมพันธ์ พบปะ สังสรรค์ วันสารภี - พวงชมพู วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2559 ( เวลา 10.00 น. - 15.00 น.) ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต  
วันที่ประกาศ » 02 กันยายน 2559

ประกาศ คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จัดงานพิธีมุทิตาจิต สานสัมพันธ์ พบปะ สังสรรค์ วันสารภี - พวงชมพู วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2559 ( เวลา 10.00 น. - 15.00 น.) ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ »