ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุแต่ตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินธราธิราช ประเภทสนับสนุน กลุ่มทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
วันที่ประกาศ » 06 กันยายน 2559

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุแต่ตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินธราธิราช ประเภทสนับสนุน กลุ่มทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ »