ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย
วันที่ประกาศ » 16 กันยายน 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย

 

***อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ »  20160919-105359.pdf