ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
วันที่ประกาศ » 29 กันยายน 2557

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เลขที่ 131/5 ถนนขาว แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 15 ตุลาคม 2557 ภายในเวลาทำการ (เว้นวันหยุดราชการ)

ไฟล์แนบ »  20150123-112613.pdf