ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีพิเศษ ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ 7 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันทีี่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559
วันที่ประกาศ » 26 เมษายน 2560

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีพิเศษ ประเภทวิชาการ  ตำแหน่งอาจารย์ 7 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันทีี่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ »