ประกาศ เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
วันที่ประกาศ » 07 พฤศจิกายน 2559

ประกาศ เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://research.bsru.ac.th

โดยสามารถส่งฉบับวารสารได้ที่ http://ejs.bsru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ »