เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนานักการจัดการความรู้(KM)
วันที่ประกาศ » 04 มกราคม 2560

ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถดาวน์โหลดเอกสารบรรยายและแบบฟอร์ม OPL การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนานักการจัดการความรู้(Knowledge Management Camp) คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ไฟล์แนบ »