ประกาศ เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัยราชนครินทร์
วันที่ประกาศ » 30 มกราคม 2560

ประกาศ เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัยราชนครินทร์

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://grad.rru.ac.th

และส่งต้นฉบับวารสารได้ที่ e-mail:grad.rru@gmail.com

รายละเอีดเพิ่มเติม

 

ไฟล์แนบ »