ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ประกาศ » 14 กุมภาพันธ์ 2560

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น มหาวิทยาัลยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยปทุมธานี วิทยาลัยชุมชนตากและวิทยาลัยนครราชสีมา กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 "วิจัยเพิ่มมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจ" ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก

รายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.northern.ac.th/conference2016.php

ไฟล์แนบ »