ประกาศ ขยายเวลารับบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7
วันที่ประกาศ » 16 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศ ขยายเวลารับบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถลงทะเบียนส่งบทความได้ที่ http://conference.pim.ac.th

ไฟล์แนบ »