ประกาศ รับสมัคร ค่ายสานฝันฉันจะเป็นพยาบาลเกื้อฯ ครั้งที่ 4 ทอฝัน...ทางสีขาว
วันที่ประกาศ » 24 กุมภาพันธ์ 2560

ค่ายสานฝันฉันจะเป็นพยาบาลเกื้อฯ ครั้งที่ 4 ทอฝัน...ทางสีขาว

22 - 23 เมษายน 2560

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

รับสมัคร 1 -17 มี.ค. 2560

ประกาศผล 24 มี.ค. 2560

คุณสมบัติ

มัธยมศึกษาปีที่ 4-5

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

1. กำหนดการ

2. ระเบียบการและใบสมัครล่าสุดพร้อมส่ง

 

ไฟล์แนบ »