ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย
วันที่ประกาศ » 02 มีนาคม 2560

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีกำหนดการประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0" ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.huso.buu.ac.th/Conference/HUSO60/default.asp

ไฟล์แนบ »