ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยวิธีพิเศษ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 8 อัตรา 
วันที่ประกาศ » 30 พฤษภาคม 2560

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยวิธีพิเศษ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 8 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ »