ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีทั่วไป
วันที่ประกาศ » 31 มีนาคม 2557

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยโดยวิธีทั่วไป สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 6 อัตรา บัดนี้ การรับสมัครบุคคลได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไป วัน เวลา สถานที่สอบ ดังต่อไปนี้

ไฟล์แนบ »  20150123-112907.pdf