ประกาศ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2561
วันที่ประกาศ » 01 มิถุนายน 2560

ประกาศ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

สกว.ประกาศรับข้อเสนอโครงการข้างต้นที่ http://academics.trf.or.th ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

ไฟล์แนบ »