ประกาศ เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ประกาศ » 05 มิถุนายน 2560

ประกาศ เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งบทความมายังกองบรรณาธิการวารสารฯได้ที่เว็บไซต์

http://ejs.bsru.ac.th/research/index.php

ไฟล์แนบ »