ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา "ThaiEdResearch" และเชิญชวนส่งผลงานวิจัย
วันที่ประกาศ » 05 มิถุนายน 2560

ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา "ThaiEdResearch" และเชิญชวนส่งผลงานวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถดาวน์โหลดคู่มือเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ 

www.thaiedresearch.org

ไฟล์แนบ »