ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2
วันที่ประกาศ » 07 มิถุนายน 2560

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถาน จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (The 2 International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals ระหว่างวันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

โดยสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) เป็นภาษาอังกฤษ ได้ที่เว็บไซต์ 

http://dept.npru.ac.th/unsdgs2017 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ »