ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีพิเศษ ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ 12 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป 
วันที่ประกาศ » 14 มิถุนายน 2560

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีพิเศษ ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ 12 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ »