ประกาศ รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2560
วันที่ประกาศ » 27 กรกฎาคม 2560

ประกาศ รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2560 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ »