ประกาศ การเผยแพร่วารสารและเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยรังสิต 
วันที่ประกาศ » 02 สิงหาคม 2560

ประกาศ การเผยแพร่วารสารและเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยรังสิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rjas.rsu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2791-5690 อีเมล์ rjasrri2011@rsu.ac.th 

ไฟล์แนบ »