ประกาศ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกำหนดให้การต้อนรับคณะเยาวชนและผู้แทนจากจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560
วันที่ประกาศ » 07 สิงหาคม 2560

ประกาศ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกำหนดให้การต้อนรับคณะเยาวชนและผู้แทนจากจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ »