ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ 1 อัตรา  
วันที่ประกาศ » 25 สิงหาคม 2560

ประกาศ รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดี 1 อัตรา และตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ 1 อัตรา

กำหนดการ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 4 กันยายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

ไฟล์แนบ »