ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ โดยวิธีทั่วไป จำนวน 6 อัตรา
วันที่ประกาศ » 01 กุมภาพันธ์ 2557

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ โดยวิธีทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สังกัดวิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เลขที่ 131/1 ถนนขาว แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ตั้งแต่วันที่ 7 - 18 กุมภาพันธ์ 2557 ภายในเวลาทำการ (เว้นวันหยุดราชการ)

ไฟล์แนบ »  20150123-113035.pdf