ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ประกาศ » 20 กันยายน 2560

          ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระเยา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษาในสังกัด เสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯดังกล่าว (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ) โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งบทความมายังกองบรรณาธิการวารสารฯได้ที่เว็บไซต์ http://ejs.bsru.ac.th/research/index.php หรือติดต่อ น.ส.จิรภรณ์ คล้ายวิจิตร (ในวันและเวลาราชการ)

รายละเอียดการเตรียมบทความเพื่อส่งพิจารณาตีพิมพ์ ตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ »  20170920-135635.pdf