ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วันที่ประกาศ » 21 กันยายน 2560

         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประชาสัมพันธ์เชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษาในสังกัด เสนอผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://grad.rru.ac.th และส่งต้นฉบับวารสารได้ที่ e-mail : grad.rru@gmail.com

คำแนะนำในการส่งเรื่องเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ »  20170921-141601.pdf