แจ้งเรื่องแนวทางการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
วันที่ประกาศ » 29 กันยายน 2560

แจ้งเรื่องแนวทางการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ไฟล์แนบ »  20170929-105440.pdf