ประชาสัมพันธ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัย จัดการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1
วันที่ประกาศ » 06 ตุลาคม 2560

ประชาสัมพันธ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัย จัดการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 8  และนานาชาติ ครั้งที่ 1 กำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เชิญชวนคณาจารย์ และนักศึกษาส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมดังกล่าว โดยจะเปิดรับบทความตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2560 - 10 มีนาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ »